Ni'n Treiglo Nawr
2 May, 2018
1 minute read

Ysgrifennais i eiriau amgen i gân Welsh Whisperer Ni’n Beilo Nawr ar gyfer Noson Lawen Dysgwyr Sir Benfro.

Ni’n Treiglo Nawr

Nôl ym mynediad
Roedd sawl camgymeiriad
Basai ein tiwtor codi’i llaw i’w chlust
So’n ni’n teimlo’n gas
Ni wedi ffeindio mas
Sut i stopo’n tiwtor ni yn teimlo’n drist

Ni’n treiglo nawr! Ie treiglo nawr!
Mae ein dosbarth ni i gyd yn treiglo nawr
Mae’r prawf llafar wedi dod
Ond does dim byd yn bod
Mae pob un ohonon ni yn treiglo nawr

Mae e bethau e yn feddal
Mae’n gyffredin, dwi’n meddwl
Dw i’n dal fy nhrwyn i fy mhethau i.
Nawr ffoniwch y meddyg
Oherwydd mae’n debyg
Bod ei phethau hi yn angen TCP

Cytgan

Fe dreiglais i rhy bell
A troiodd pethau’n hell
Pan archebais beint a phecyn creision
Wrth edrych lan o’r llawr
Dw i’n poeni tipyn nawr
Ond dwi’n byth yn mynd i fod yn ddigalon

Cytgan


Back to posts